BAO THƯ A4 IN NHANH – GIÁ RẺ

Để có báo giá in bao thư A4 nhanh chóng và chính xác Quý khách cần cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về in bao thư A4 như sau:

  • Kích thước chính xác của bao thư (A4 = 25 x 35cm, A5 = 17 x 23cm, A6 = 12 x 22cm)
  • Số lượng bao thư A4 cần in.
  • Định lượng giấy (độ dày) cần in. (Giấy F120 là thông dụng nhất)
  • Có File thiết kế bao thư A4 chưa? (Thiết kế miễn phí nếu chưa có File)
  • Thời gian cần có hàng
Danh mục: